null

Usługa teleopieki i zakup opasek bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia w zakresie zakupu i dostawy opasek bezpieczeństwa dla mieszkańców Warszawy powyżej 65 roku życia wraz z usługą sprawowania całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.

Zamówienie jest finansowane w 2022 roku ze środków Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Zadanie jest realizowane zgodnie z ww. Programem oraz na podstawie uchwały nr LXII/2013/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dla mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 65 lat i więcej – „Wsparcie Seniorów”.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mbuczkowska@um.warszawa.pl do 23 września 2022 roku do godz. 9.00. 

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mbuczkowska@um.warszawa.pl do 26 września 2022 roku do godz. 9.00. 

Szczegóły zaproszenia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Status
Aktualne
Tryb
Zaproszenie do składania ofert
Rodzaj
Dostawa, Usługa
Data zamieszczenia
15.09.2022 15:35
Termin składania ofert
26.09.2022 09:00

Załączniki: