null

"Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież szkolną m.st. Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego pt.: „Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy” (dalej jako „Badanie”). Badanie obejmie dwa etapy: 1. etap – Badanie pilotażowe (pilotaż narzędzia) oraz 2. etap – Badanie główne.

Załączniki: