null

Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jako osoba z niepełnosprawnościami możesz skorzystać z oferty programów aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzonej we współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Na stronie znajdziesz m.in. informacje o dostępnych w Warszawie punktach wsparcia i informacji, usłudze tłumacza języka migowego, grupach samopomocowych, warsztatach i szkoleniach, osobistym trenerze samodzielności, zatrudnieniu wspomaganym  oraz samopomocowym klubie pracy.

Szczegółowe informacje o zasadach przystąpienia do programów oraz korzystania z ich oferty uzyskasz kontaktując się z organizacją, która je prowadzi.

Oferta programów aktywizacji społecznej i zawodowej:

 • Kompleksowe wsparcie społeczno-informacyjne oraz aktywizacja społeczna nastolatków (od 12 r.ż) i dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Warsztaty umiejętności społecznych PEERS.
 2. Wsparcie rówieśnicze w formie Wolontariatu Koleżeńskiego (3 edycje programu).
 3. Grup samopomocowe dla osób ze spektrum autyzmu.
 4. Działania informacyjne w formie regularnych Konsultacji Telefonicznych dotyczących dostępnych form wsparcia.
 5. Grupy wsparcia dla rodziców osób ze spektrum autyzmu.

  Prowadzi je Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max".Adres:  ul.  Marszałkowska 84/92, lok. 201, 00-514 Warszawa, email: kontakt@maryimax.pl  

Grupy samorzeczników "Mary i Max" (wolontariatkolezenski.pl)

 • Specjalistyczny punkt wsparcia i informacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa oraz ich rodziców.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin (zagadnienia związane z seksualnością, ze zdrowiem i zaburzeniami psychicznymi, z dietą i zdrowym odżywianiem, z możliwościami pracy i samodzielnego mieszkania).
 2. Indywidualne konsultacje specjalistyczne (np. pedagogiem specjalnym, logopedą, psychologiem, i innymi według zapotrzebowań).
 3. Spotkania z rodzicami małych dzieci z zespołem Downa.
 4. Monitoring placówek medycznych i dystrybucję informatorów dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa.
 5. Telefon zaufania.
 6. Konferencje.

  Prowadzi go  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".
  Adres: ul. Conrada 13, tel.  22 663 40 43,  email: info@bardziejkochani.pl

Aktualności • BardziejKochani.pl

 • Wykorzystaj Szansę - Warszawski Program Zatrudnienia Przejściowego, program zatrudnienia przejściowego oraz samopomocowy klub pracy.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Samopomocowy Klub Pracy.
 2. Spotkania dot.  wyboru ścieżek zawodowych.
 3. Profesjonalne warsztaty szkoleniowe zwiększające kompetencje przydatne na rynku pracy z  udziałem specjalistów (w tym: doszkalanie z narzędzi google, proste programy graficzne, pakiet Office, prawo pracy, autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, radzenia sobie z długotrwałym pozostawaniem bez pracy).

  Prowadzi go Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
  Adres: ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa, tel. 505 923 735, 518 580 898, 508 492 762, email: biuro@wdpf.org.pl

Warszawski Dom pod Fontanną - Poznaj program Zatrudnienia Przejściowego (wdpf.org.pl)

 • Ruszaj w miasto 2022-24 - niewidomi samodzielni i aktywni – program rozwoju samodzielności i aktywności społecznej osób niewidomych lub słabowidzących.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Naukę umiejętności bezwzrokowego wykonywania czynności: higienicznych, jedzeniowych/kuchennych, ubraniowych, domowych, przemieszczania się w przestrzeni publicznej.
 2. Naukę korzystania z komputera, smartfona.
 3. Spotkania kulturalno-rekreacyjne – w tym m.in.: czytanie tekstów elektronicznych, oglądanie filmów, wycieczki, spacery.
 4. Wiedzę o przepisach.
 5. Wsparcie psychologiczne i doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 6. Zajęcia integracyjne grupowe i grupy samopomocowe.

  Prowadzi go Fundacja Vis Maior.
  Adres: ul. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa, tel., 22 370 28 75, email: biuro@fundacjavismaior.pl

https://fundacjavismaior.pl/

 • Sprawni Niepełnosprawni - Centrum Integracja.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 2. Oferty pracy i pośrednictwo pracy.
 3. Spotkania grupowe dot. aktywnego poszukiwania pracy.
 4. Szkolenia zawodowe.
 5. Poradnictwo socjalno-prawne.
 6. Poradnictwo psychologiczne.
 7. Warsztaty tematyczne.
 8. Spotkania tematyczne socjalno-prawne.

  Prowadzi je  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
  Adres: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, tel. 22 831 85 82, email: integracja@integracja.org

Centra Integracja | Integracja

 • Aktywna Warszawa II – program skierowany do osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1.  Punkt wsparcia.
 2. Specjalistyczne wsparcie indywidualne np. osobistego trenera samodzielności, tyflopedagoga, coacha, doradcy zawodowego, specjalisty ds. administracyjnych, dietetyka, pracownika socjalnego.
 3. Wsparcie grupowe, w tym: zajęcia sportowo - usprawniające, warsztaty z autoprezentacji i rozwoju osobistego (wizaż, fryzjerstwo, stylizacja, dobra prezentacja, wystąpienia publiczne, coaching itp.).
 4. Warsztaty z obsługi komputera (w tym: obsługa urządzeń mobilnych, programowanie, obsługa MS Office, social media itp.).
 5. Warsztaty manualne.
 6. Eventy o charakterze integracyjnym, informacyjnym oraz rozrywkowym.

  Prowadzi ją Fundacja "Szansa dla Niewidomych".
  Adres: ul. Gałczyńskiego 7, ul. Jasna 22 w Warszawie, tel. 22 635 10 60, email: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org

Aktywna Warszawa + – Fundacja Szansa dla Niewidomych

 • Warszawiacy komunikujący się w języku migowym - usługa tłumacza języka migowego: tłumacza osobistego, tłumaczenia on-line oraz tłumaczenie podczas wydarzeń miejskich.

  Prowadzi ją Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki.
  Adres: ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, tel. 22 619 92 95, 882 088 890 (można wysłać SMS), email: biuro@pzg.warszawa.pl

“Warszawiacy komunikujący się językiem migowym” – tłumacz języka migowego dla Głuchych mieszkańców W-wy – PZG Warszawa

 • Aktywni w Echo

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Grupy samopomocy dla młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu oraz dla rodziców/opiekunów.
 2. Konsultacje, interwencje, zajęcia, terapie indywidualną pedagogiczną, konsultacje indywidualne psychologiczne.
 3. Porady prawne.
 4. Zatrudnienie wspomagane (ZW).
 5. Indywidualne wsparcie trenera pracy.
 6. Tłumaczenia symultaniczne (język migowy).

  Prowadzi go Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO.
  Adres:  ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa, tel. 22 823 21 46, email: biuro@fundacja-echo.pl
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo.

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Wsparcie indywidualne:
 1. konsultacje psychologiczne
 2. porady prawne
 3. konsultacje z doradcą zawodowym
 4. szkolenia tyfloinformatyczne
 5. kursy z orientacji przestrzennej
 6. nauka alfabetu Braille'a
 7. czynności dnia codziennego
 1. Wsparcie grupowe:
 1. warsztaty aktywizacji zawodowej
 2. warsztaty z psychoaktywizacji
 3. storytelling w poszukiwaniu pracy czyli jak opowiadać swoje historie zawodowe
 4. szkolenie z wizażu i kreowania wizerunku
 5. kurs języka obcego
 6. joga&stretch
 1. Działania integracyjne - wspólne wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki.
  Prowadzą je Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” oraz Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna.
  Program realizowany jest w lokalu przy al. Jerozolimskie 151 lok. 2.

Kontakt:

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej”, tel. 888 263 146, email: biuro@fen.net.pl

Adres: ul. Kochanowskiego 32, 01-864 Warszawa

https://fen.net.pl/

Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna, tel. 504 741 214, email: fundacja@fcen.com.pl
 

Adres: ul. Darłowska 5a lok. 27, 04-091 Warszawa
 

 • Droga do aktywności - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością

W ofercie znajdziesz m.in.:

 1. Warsztaty coachingowe w zakresie rozwoju zawodowego
 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 3. Warsztaty psychoedukacjne w zakresie rozwoju osobistego
 4. Indywidualne wsparcie psychologiczne
 5. Warsztaty dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością
 6. Zajęcia „Aktywni w społeczeństwie"

Prowadzi go:

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Adres: Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel. 22 266 82 94, e-mail: drogadoaktywnosci@fundacjaavalon.pl

https://www.fundacjaavalon.pl/programy/droga-do-aktywnosci/