null

Wynik postępowania w sprawie przeprowadzenia diagnozy osób w kryzysie bezdomności, w szczególności przebywających w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania w sprawie przeprowadzenia diagnozy osób w kryzysie bezdomności, w szczególności przebywających w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.