null

Wynik postępowania w sprawie przeprowadzenia DIAGNOZY osób w kryzysie bezdomności, z uwzględnieniem osób przebywających w przestrzeni publicznej oraz placówkach oferujących schronienie osobom w kryzysie bezdomności na terenie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania w sprawie przeprowadzenia DIAGNOZY osób w kryzysie bezdomności, z uwzględnieniem osób przebywających w przestrzeni publicznej oraz placówkach oferujących schronienie osobom w kryzysie bezdomności na terenie m.st. Warszawy

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Biuro Badań Społecznych  Question Mark sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone 
w zapytaniu ofertowym.
 

Załączniki: