null

Ruszył konkurs dla przedsiębiorców – „Żłobek blisko domu 22-25”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające bawiące się dzieci

Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1400 zł miesięcznie w roku 2022 oraz 1500 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzicie - do 15 zł za dzień.

Na składanie ofert masz czas do 3 maja do godz. 16.00

Od września 2019 roku wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki są bezpłatne. Taką uchwałę podjęli radni miejscy w lutym 2019 r. Więcej miejsc w żłobkach to realizacja kolejnego punktu z programu „Warszawa dla najmłodszych”.

Kto może wziąć udział w konkursie:

  • podmioty, które w ramach złożonej oferty zadeklarują miejsca organizacyjne na terenie m.st. Warszawy,
  • podmioty przystępujące do konkursu muszą być zarejestrowane w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opieki w formie opiekuna dziennego na dzień składania oferty lub podmioty zamierzające przejąć prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, opieki w formie dziennego opiekuna od innego podmiotu, który ma zawartą umowę z m.st. Warszawą na realizację zadania publicznego.

Preferowane będą oferty podmiotów działających na terenie m.st. Warszawy, gdzie:

  • oferent w ramach złożonej oferty zadeklaruje miejsca organizacyjne na terenie m.st. Warszawy w obszarach wskazanych w załącznikach 1 i 2 do ogłoszenia,
  • oferent współpracuje z m.st. Warszawą w ramach realizacji tożsamego zadania, zadanie to jest realizowane zgodnie z zawartą umową, a realizacja zadania nie budzi zastrzeżeń i wskazuje na wysoką jakość świadczonych usług.

Załączniki: