null

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków CUS/ZP/11/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”

Numer postępowania: CUS/ZP/11/2021

Identyfikator postępowania na Platformie: 2b7e4dc3-b667-41c6-a276-b753f473e5dc

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, o jakich stanowi art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.)

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r. o godz. 10.30.

Załączniki: