null

Praskie Centrum RE-START - zaproszenie dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy przedstawicieli mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych do udziału w zespole współpracującym z Urzędem Miasta.

Zapraszamy przedstawicieli mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych z okolicy planowanej inwestycji Praskiego Centrum ReStart do udziału w zespole, który będzie współpracował z Urzędem Miasta w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Chcemy, aby mieszkańcy na bieżąco i z pierwszej ręki uzyskiwali informację na temat kolejnych etapów prac, wypowiadali się na temat możliwych do wprowadzenia zmian (np. w zakresie wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, dbałości o bezpieczeństwo, dbałości o zieleń i innych istotnych tematów) i wspólnie z Urzędem monitorowali postępy inwestycji, a później współistnienie Centrum w sąsiedztwie.

Zaproszenie kierujemy do:

- przedstawicieli mieszkańców z okolicznych wspólnot,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w dzielnicy,

 - przedstawicieli organizacji branżowych.

W skład zespołu wejdą również przedstawiciele biur i jednostek UM zaangażowanych w inwestycję. Wstępnie zakładamy, że zespół będzie liczył około 14 osób.

Zgłoszenia przedstawicieli wraz z ich adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem, nazwą organizacji/nazwą wspólnoty oraz informacją uzasadniającą chęć udziału prosimy przesyłać na adres restart@um.warszawa.pl do 15 maja 2021 r.