null

Zaproszenie na konferencję „MAZOWIECKIE FORUM SPOŁECZNE. WARSZAWA 2022”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Muranów, okolice Muzeum Polin, na pierwszym planie spacerowicze, w tle muzeum, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Państwa pracowników do rejestracji i udziału w konferencji „MAZOWIECKIE FORUM SPOŁECZNE. WARSZAWA 2022” organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z m.st. Warszawa z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Termin: 24 listopada 2022 r. w godzinach 9:00-17:00

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych. 

Celem konferencji jest omówienie nowych kategorii wyzwań zarysowujących się przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji, w warunkach nieprzewidywalności, wynikającej z dynamicznych zmian zachodzących w gospodarczym i politycznym otoczeniu zewnętrznym,
a także środowisku naturalnym. Podczas poszczególnych wykładów i paneli dyskusyjnych wskazane zostaną także aktualne i przyszłe wyzwania związane z rozwojem usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie mazowieckim oraz rosnące znaczenie profesji służb społecznych w rozwoju usług społecznych.
Do dyskusji o wyzwaniach, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, zostaną zaproszeni wybrani eksperci z zakresu wiedzy
o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych.

Zgłoszenia na konferencję można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej MCPS lub przesyłając na e-mail: szkolenia@mcps.com.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy na konferencję (PDF) ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Współorganizator konferencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Partner konferencji: Uczelnia Korczaka