null

Kampania społeczna „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zmartwiona kobieta na szarym tle.

Miasto Stołeczne Warszawa po raz kolejny rozpoczyna kampanię społeczną „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”. Hasło identyfikuje kampanię i wzmacnia jej najważniejsze przesłanie, którym jest wezwanie świadków przemocy do reagowania, przerwania milczenia i udzielenia pomocy osobom krzywdzonym. Założeniem kampanii jest przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić się do przerwania przemocy.

Kampania prowadzona jest w terminie od 25 listopada do 10 grudnia
2022 r.
Celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie reagowania na przemoc oraz o właściwych i skutecznych sposobach jej przerywania.

Organizatorem kampanii jest Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Kobiet, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Marketingu Miasta i Warszawska Rada Kobiet.

W ramach kampanii będą się ukazywały w przestrzeni miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) oraz w internecie liczne grafiki i spoty. Organizacje pozarządowe będą prowadziły działania nawiązujące do kampanii i wzmacniające jej przesłanie.

Szczegóły dotyczące kampanii znajdują się na stronie:

 

 

Plakat. Przemoc karmi się milczeniem 1
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Plakat. Przemoc karmi się milczeniem 2

Załączniki: