null

Wynik zapytania ofertowego na zaprojektowanie umeblowania i wyposażenia przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i w oparciu o standardy dostępności dla m.st. Warszawy oraz przygotowanie projektu aranżacji wnętrz Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz ze strefą Rehabilitacji w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i kolorystyki pomieszczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na zaprojektowanie umeblowania i wyposażenia przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i w oparciu o standardy dostępności dla m.st. Warszawy oraz przygotowanie projektu aranżacji wnętrz Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz ze strefą Rehabilitacji w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i kolorystyki pomieszczeń.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% cena i 50% doświadczenie), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Pracownia Projektowa „Artyści&Architekci”.

Załączniki: