null

Wynik zapytania ofertowego na usługę polegającą na wysyłaniu pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na usługę polegającą na wysyłaniu pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników BIG oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowaniu raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia oferentowi: Krajowemu Rejestrowi Długów BIG S.A.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: