null

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Informacja z 16 lutego 2024 r.

Rekrutacja

Zaczęliśmy rekrutację do Programu. Rekrutacja trwa od 16 lutego do 15 marca 2024 roku. Składa się z 2 obowiązkowych etapów:

 • Etap I – przygotowanie i przyjęcie dokumentów.
 • Etap II – rozmowa z pracownikiem Centrum, w szczególności dotycząca danych zawartych w informacji, która uzupełnia Kartę zgłoszenia do programu – część B. Dzięki rozmowie możliwe będzie uzupełnienie informacji o Twoich potrzebach.

Co zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z regulaminem – na stronach 4-5 w rozdziale VI opisaliśmy zasady rekrutacji.
 2. Wypełnij dokumenty:
 1. Przed złożeniem dokumentów, umów się na rozmowę. Dzięki temu zrealizujemy oba etapy równocześnie.
 1. Jeśli przesłałeś dokumenty pocztą lub przez e-Puap, umów się na rozmowę. Bez tego nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku.
 2. Chroniąc dane osobowe, nie rozpatrzymy dokumentów przesłanych e-mailem.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
telefon: 22 277 49 85, 22 277 49 86
e-mail: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Pamiętaj:

 1. Umówienie się na rozmowę rekrutacyjną i dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów, pozwala na przejście etapu I i II w tym samym czasie.
 2. Jeśli osobiście dostarczysz wypełnione dokumenty (etap I), ale nie umówisz się na rozmowę rekrutacyjną - przyjmiemy dokumenty. Nie zapewniamy, że będziemy mogli w tym samym czasie przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną (II etap). Będziesz musiał umówić się i przyjść jeszcze raz. Dlatego zachęcamy do umówienia się.
 3. Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz oryginał orzeczenia – potrzebujemy ich tylko do wglądu.
 4. W rozmowie rekrutacyjnej kandydaci uczestniczą osobiście - osoby ubezwłasnowolnione i dzieci, razem z opiekunem prawnym / rodzicem.

 

Informacja archiwalna z 3 stycznia 2024 r.
Warszawa pozyskała blisko 3 miliony złotych na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024. Aktualnie trwa przygotowanie do zawarcia umowy na realizację programu. 
Rekrutacja do programu jest przewidziana na przełomie lutego i marca 2024 r. Będzie otwarta i kolejność przekazania zgłoszeń nie będzie miała znaczenia. O jej rozpoczęciu oraz formularzach poinformujemy w tym miejscu.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3,
nr tel.: 22 277 49 86, 22 277 49 85 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00 lub mailowo: projekt.asystent@um.warszawa.pl 

 

Informacja archiwalna z 15.09.2023 r.
Miasto Stołeczne Warszawa złożyło wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.
O dalszych krokach dotyczących realizacji programu poinformujemy po ogłoszeniu wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

Wartość dofinansowania: 2 999 876,10 zł

 

Załączniki: