null

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum opiekuńczo mieszkalne w dzielnicy Bielany

W 2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało dotację ze środków Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (COM) w Dzielnicy Bielany.

Wartość finansowania – 575 480,00 zł

Cel programu

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Do kogo program jest skierowany

Program skierowany jest do:

osób dorosłych  z orzeczeniem:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Na czym polegać będzie wsparcie w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM):

COM oferuje wsparcie w dwóch formach:

 • pobytu dziennego przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie
 • pobytu całodobowego

Usługi świadczone przez COM to m.in.:

 • rozwijanie zainteresowań mieszkańców;
 • organizowanie czasu wolnego
 • zajęcia terapeutyczne
 • niezbędna opieka i wsparcie
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 • pomoc w nabywaniu i podtrzymaniu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym
 • pomoc w czynnościach samoobsługowych
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji społecznej
 • zapewnienie wyżywienia (dla uczestników – w formie śniadania i obiadu, dla mieszkańców – w formie śniadania, obiadu i kolacji).

Realizator zadania

COM jest prowadzony przez Fundację Malwa.

Miejsce realizacji zadania:

ul. Balcerzaka 2 w Warszawie, tel. 574 181 533

Co trzeba  będzie zrobić, aby skorzystać z pobytu w COM:

Aby skorzystać z pobytu w COM należy:

 • przejść wstępną kwalifikację w centrum opiekuńczo-mieszkalnym
 • złożyć wniosek o skierowanie do  centrum opiekuńczo-mieszkalnego na pobyt dzienny/całodobowy do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w dzielnicy  zamieszkania osoby ubiegającej się ubiegającej się o wsparcie.

Źródło finansowania:

Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.