null

Kontakt - Centrum Usług Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
tel. 22 277 49 70, faks 22 277 49 72
e-mail: cus@um.warszawa.pl
adres na Epuap: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Marta Sadurska – dyrektor
tel. 22 277 49 70
mail: msadurska@um.warszawa.pl 

Monika Muszyńska – zastępca dyrektora
tel. 22 277 49 70
e-mail: monika.muszynska@um.warszawa.pl 

Inspektor ochrony danych osobowych
Maciej Twardowski
tel. 22 277 49 70
e-mail: iod.cus@um.warszawa.pl 

 

Dział ds. organizacji usług opiekuńczych

Monika Cichocka – główny specjalista
tel. 22 277 49 77
e-mail: mcichocka@um.warszawa.pl 

Marzena Feliga – główny specjalista
tel. 22 277 49 78
e-mail: mfeliga@um.warszawa.pl  

Edyta Niemczycka – podinspektor
tel. 22 277 49 83
e-mail: eniemczycka@um.warszawa.pl

Karolina Sobczak – główny specjalista
tel. 22 277 49 91
e-mail: kasobczak@um.warszawa.pl

Projekt "Opiekuńcza Warszawa"

Koordynatorki opiekunek/ów:
Małgorzata Buczkowska
tel. 22 277 49 75
email: mbuczkowska@um.warszawa.pl

Matylda Bednarz
tel. 22 277 49 87
email: m.bednarz@um.warszawa.pl

Opiekunki i opiekunowie:
Bartkowiak Ewa
Dudzińska Bożena
Gawryś Wiesława
Karpik Agnieszka
Łaba Barbara
Matuszak Anna
Mazgaj Agnieszka
Mechelewska Elżbieta
Okolska Maria
Olszewska Agnieszka
Stawicki Piotr
Ziółkowska Paulina
Zwolińska Barbara

Projekt "Miasto z sercem"

Koordynatorka opiekunek/ów:
Kinga Kwiatkowska – główny specjalista
tel. 22 277 49 76
e-mail: kinga.kwiatkowska@um.warszawa.pl

Opiekunki:
Krystyna Miłoszewska-Paczuska

 

Dział ds. usług asystenckich

Zgłoszenia usługi asystenckiej:
tel. 22 277 49 89
e-mail: asystent@um.warszawa.pl

Koordynatorki:
Magdalena Olędzka
Ewa Szczeblewska
Agata Szczepan-Osińska

Anna Domaradzka – główny specjalista
tel. 22 277 49 79
e-mail: adomaradzka@um.warszawa.pl

Projekt "AOON Warszawa"
Dorota Potyralska – koordynator projektu
tel. 22 277 49 86
e-mail: dpotyralska@um.warszawa.pl

Agnieszka Ilcewicz - rozliczeniowiec projektu
tel. 22 277 49 86
e-mail: ailcewicz@um.warszawa.pl

Asystentki i asystenci:
Borowiński Marcin
Chojecka Krystyna
Fajfer Marzenna
Gałecki Marcin
Gecyngier Jolanta
Goślicki Bartłomiej
Górska Małgorzata
Izrailewski Paweł
Jankowska Paulina
Kamela Sławomir
Koleśniki-Kamińska Agnieszka
Kowalczyk Alicja
Kowalczyk Paweł
Kozłowska Maria
Lewandowska Dorota
Lewandowska Lidia
Łaznowska-Brzózka Anna
Malinowska Alicja
Myśliński Marek
Perkowski Rafał
Peszkin Michał
Poniatowska-Kuś Wiesława
Rachoń Ewa
Smaga Sebastian
Suski Konrad
Ślusarczyk Grzegorz
Tędziagolski Paweł
Uniejewski Jarosław
Waśko Andrzej
Witkowska Iwona
Zieliński Dariusz
Żabka Bożena

Dział ds. administracyjno-organizacyjnych

Marek Roman – główny specjalista
tel. 22 277 49 80
e-mail: m.roman@um.warszawa.pl 

Małgorzata Janota – sekretarka
tel. 22 277 49 70
e-mail: mjanota@um.warszawa.pl

Mirosław Horbaty – robotnik gospodarczy
tel. 22 277 49 70
e-mail: mhorbaty@um.warszawa.pl

Stanowiska ds. zamówień publicznych

Maria Pańczyk – główny specjalista
tel. 22 277 49 82
e-mail: mpanczyk@um.warszawa.pl  

Anna Trąbińska – inspektor
tel. 22 277 49 84
e-mail: atrabinska@um.warszawa.pl

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Kinga Kwiatkowska – główny specjalista
tel. 22 277 49 76
e-mail: kinga.kwiatkowska@um.warszawa.pl