null

Usługi opiekuńcze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy. Zarządzaniem nad wprowadzaniem standardów zajmuje się Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1710/2017 z dnia 30 października 2017 roku, zostały ustalone „Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy”, które obowiązują od 1 lutego 2018 roku.

Zmiana Standardów nastąpiła Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1395/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Zmieniono załączniki do Standardów oraz wprowadzono Regulamin dla odbiorców usług.

Od 1 lutego 2019 roku weszły w życie nowe "Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy”, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1684/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

W czasie epidemii Centrum Usług Społecznych organizuje pomoc dla mieszkańców objętych kwarantanną.

Aktualne informacje znajdziesz na:

www: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/centrum-uslug-spolecznych-kontakt 

FB: https://www.facebook.com/CentrumUslugSpolecznych/

Załączniki: