null

Korpus Wsparcia Seniorów - 2022 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp programu Korpus Wsparcia Seniorów

 

 

Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa” realizuje w 2022 roku moduł II w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -  Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o programie dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program jest także realizowany na podstawie uchwały nr LXII/2013/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dla mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 65 lat i więcej – „Wsparcie Seniorów”. W związku z tym możliwa jest kontunuacja wsparcia seniorów także w 2023 roku ze środków m.st. Warszawy. 

Dla kogo jest program?
Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy, w wieku 65 lat i więcej, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.