null

Zgłoszenia na kursy stałe w transporcie specjalistycznym dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kursy stałe (abonamentowe) – nowa formuła przewozów osób z niepełnosprawnościami w Warszawie

Od 15 do 31 marca 2021 r. zapraszamy osoby uprawnione do składania formularzy na usługę przewozów stałych (abonamentowych) w ramach specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na wolne miejsca, nadal przyjmowane są wnioski na przewozy stałe w 2021 roku.

Dla kogo skierowana jest usługa?

Oferta skierowana jest do dorosłych mieszkańców Warszawy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które z uwagi na posiadaną niepełnosprawność ruchową oraz związane z nią ograniczenia w mobilności, faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego. Pierwszeństwo skorzystania z usługi będą miały osoby, które poruszają się na wózku.

Jak będzie zorganizowana usługa?

Przewozy w 2021 roku będą realizowane od 4 maja 2021 r. Celem przewozów stałych (abonamentowych) jest dojazd do pracy lub placówki wsparcia dziennego – do 30 km w obrębie Warszawy. Przewóz odbywać się będzie pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, bez dni świątecznych. Osoba zainteresowana usługą składa deklarację korzystania z niej co najmniej 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu, minimalny okres to 3 miesiące w roku. Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę.

Gdzie i jak złożyć formularz?

Skorzystanie z usługi możliwe będzie po wypełnieniu i złożeniu kompletnego formularza zgłoszeniowego. Liczy się kolejność zgłoszonych, kompletnych wniosków - decyduje data wpływu. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do korzystania z przewozów stałych. Z usługi skorzysta ok. 100 uprawnionych osób. Po weryfikacji wniosków - w przypadku większej liczby zainteresowanych, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wnioski należy składać do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”:

  • poprzez ePUAP na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP
  • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa.

Kontakt telefoniczny w sprawie kursów stałych (abonamentowych) będzie możliwy w dniach 15-31 marca 2021 r. (poniedziałki-piątki, w godzinach 10.00 - 14.00). Numer telefonu: (22) 277-49-92. W kojenych dniach zapraszamy do kontaktu pod numerem (22) 277-49-88. 

Szczegółowe kryteria osób uprawnionych oraz zasady korzystania z przewozów, określa regulamin. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do korzystania z przewozów stałych w ramach usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki: