null

Projekt „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Stowarzyszenie Q Rozwojowi we współpracy z CPS Śródmieście i OPS Wola realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów”.

Zestawienie logotypów graficznych dla RPO 2014-2020

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 061 484,00 PLN
Wkład własny: 82 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 978 684,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu (po zmianie): 1.08.2021-31.07.2023 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Q Rozwojowi

Projekt realizowany jest we współpracy z:

  • Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,
  • Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego,
  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Opis projektu

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji życiowej seniorów poprzez wsparcie ich w codziennym funkcjonowaniu m.in. wsparcie osób samotnych, chorych lub mających problemy z poruszaniem się. Seniorzy mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy w codziennych czynnościach tj. zakupy, pomoc w załatwieniu codziennych spraw, wspólne spacery, towarzyszenie w wydarzeniach kulturalnych. Wolontariusze w projekcie to osoby z bliskiego sąsiedztwa, znające najbliższe otoczenie, często współpracujące z CAM „Nowolipie”. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkańców Warszawy, przede wszystkim mieszkańców warszawskiego osiedla Muranów, którzy z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Główne działania w projekcie

  • indywidualna i kompleksowa ścieżki wsparcia uczestnika,
  • usługi opiekuńcze,
  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Kontakt w sprawie projektu

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B, pokój 2.20, 01-002 Warszawa
tel. +48 22 838-34-96 wew. 24
e-mail: pawel.zurek@camnowolipie.pl

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” będzie odpowiedzialne w projekcie za świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób niesamodzielnych. Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opiekuńczych powinny skontaktować się z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, na terenie których realizowany jest projekt. 

Kontakt w sprawie koordynacji pracy opiekunek i opiekunów:
Kinga Kwiatkowska email: kinga.kwiatkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 277-49-76. 
 

Trwałość projektu

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej, zapewniają trwałość projektu „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” przez okres dwóch lat od jego zakończenia. Zadanie to realizujemy utrzymując miejsca w usługach opiekuńczych w środowisku (w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia). 

W okresie trwałości projektu (po zakończeniu projektu) - zapraszamy mieszkańców Warszawy do kontaktu z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy. 

Komu przysługują usługi? Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej). Usługi mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogą im takiego wsparcia zapewnić.

Jak można otrzymać usługi? Każdy mieszkaniec, potrzebujący wsparcia w formie ww. usług, powinienem zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy.