null

Transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem, lub psem przewodnikiem. Miasto w sposób ciągły zapewnia kontynuację usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością.

W terminie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. usługa była realizowana przez dwóch przewoźników. Od 1 kwietnia 2021 r. wszystkie przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) i osobowymi są realizowane przez jednego przewoźnika: Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy w zakresach określonych szczegółowo w Regulaminie. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 20 zł brutto.

Kto może korzystać z usług?

Uprawnioną do korzystania z przejazdów jest dorosła osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź równoważne.
Usługa skierowana jest wyłącznie do osób, które faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność.
W przypadku przewozów pojazdami osobowymi pierwszeństwo ma osoba posiadająca, niepełnosprawność ruchową, intelektualną i wzroku.

W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną jest wyłącznie osoba, która posiada niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zapotrzebowanie na usługę jest przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300, od godziny 16.00-18.00 pod numerem telefonu 661 180 878 oraz na adres e-mailowy: bus@specjaltrans.pl
Po godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne zlecenia rejestrowane są automatycznie.

Zlecenia jednorazowe przyjmowane są u Przewoźnika:

  • specjalistyczne – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
  • osobowe – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Priorytetowo będą realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w przypadku leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy, placówki wsparcia dziennego, załatwiania spraw urzędowych. Realizacja usług pojazdami specjalistycznymi odbywa się „od drzwi do drzwi”.

Szczegółowe informacje między innymi o zasadach, kosztach, terminach i formalnościach zapisane są w Regulaminie. 

Załączniki: