null

Dostawa i montaż zabudowy meblowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia, realizowany w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia, realizowany w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Dostawa i montaż zabudowy meblowej wraz z wyspecyfikowanymi sprzętami AGD i armaturą w lokalu mieszkalnym przy ul. Ludnej 11 w Warszawie, według załączonych rysunków i specyfikacji”.

Zakres prac oraz specyfikację materiałów w ramach przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, dalej „Zaproszenie”:

załącznik nr 3 – zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 3a – rysunki wykonawcze,

załącznik nr 3b – zestawienie sprzętów i AGD do zabudowy,

załącznik nr 3c – specyfikacja materiałów i kolorów.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 277-49-87, do dnia 10.05. 2021r.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia, w tym warunki przystąpienia, formularz ofertowy i pozostałe załączniki, dostępne są poniżej.

Załączniki: