null

Prace remontowe w mieszkaniu wspomaganym dla osób niesamodzielnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia, realizowany w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia, realizowany w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Prace remontowo – wykończeniowe w ramach adaptacji lokalu mieszkalnego usytuowanego w Warszawie przy ul. Ludnej 11 na cele mieszkania wspomaganego”. Zakres robót oraz specyfikację materiałów w ramach przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty:
załącznik nr 3 – zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 3a – rysunki wykonawcze,
załącznik nr 3 b – specyfikacja materiałów wykończeniowych.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 227-49-87, do dnia 25 marca 2021r. - NOWY TERMIN

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia, w tym warunki przystąpienia, formularz ofertowy i pozostałe załączniki, dostępne są poniżej.

Załączniki: