null

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków CUS/ZP/5/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/5/2021. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”.

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”, numer postępowania: CUS/ZP/5/2021

Identyfikator postępowania na Platformie https://miniportal.uzp.gov.pl: cc51c921-674c-4638-9d79-9f55fe38232f

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków. Posiłki będą dostarczane w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, współpracujące z Zamawiającym w tym zakresie.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.30.

Aktualizacje:
1. Informacja o środkach 17.05.2021 godz. 10.28
2. Informacja z otwarcia ofert 17.05.2021
3. Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: 2,11,15 oraz 3,5,8,9,12,13,14,16 - 18.05.2021 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część: 4, 6, 10 - 31.05.2021 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część: 1, 7, 17 - 02.06.2021 r.

Załączniki: