null

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków CUS/ZP/10/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy” – zamówienie w dwóch częściach (Ochota, Śródmieście).

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy” – zamówienie w dwóch częściach (Ochota, Śródmieście).

Numer postępowania: CUS/ZP/10/2021

Identyfikator postępowania na Platformie ccb49665-7f66-485c-aa2f-6141c53c8983

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków. Posiłki będą dostarczane w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, współpracujące z Zamawiającym w tym zakresie - dotyczy Dzielnic Ochota i Śródmieście m.st. Warszawy.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10.30.

1. Informacja o środkach - 05.07.2021 godz. 10.25
2. Informacja z otwarcia ofert - 05.07.2021 godz. 15.16

Załączniki: