null

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków CUS/ZP/6/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/6/2021. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy” – zamówienie w 11 częściach.

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy” – zamówienie w 11 częściach.

Numer postępowania: CUS/ZP/6/2021
Identyfikator postępowania na Platformie https://miniportal.uzp.gov.pl: 448d32ba-6b7b-44fe-a86f-c72da0217ce1

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”:
/CUSWarszawa/SkrytkaESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków. Posiłki będą dostarczane w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, współpracujące z Zamawiającym w tym zakresie. Zamówienie obejmuje dzielnice: Białołęka, Bielany, Ochota, Rembertów, Śródmieście, Ursus, Ursynów i Wilanów, Wawer, Wesoła, Włochy, Wola.
 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 10.30.

Aktualizacje:
1. Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej oraz tekst jednolity formularza ofertowego - 27.05.2021 r.
2. Pytania do SWZ i odpowiedzi - 28.05.2021 r.
3. Informacja o środkach 01.06.2021 godz. 10.12
4. Informacja z otwarcia ofert 01.06.2021, godz. 15.08
5. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty część 7 - 04.06.2021 r.
6. Informacja o unieważnieniu części  6, 9, 10 - 08.06.2021 r.
7. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty część 11 - 09.06.2021 r.
8. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty część 3 i 5 - 10.06.2021 r.
9. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty część 4 i 8 - 14.06.2021 r.
10. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty część 1 i 2 - 18.06.2021 r.
11. Informacja o unieważnieniu części  3 i 5 - 21.06.2021 r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2021 r.

Załączniki: