null

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa 8 szt. laptopów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia w zakresie dostarczenia 8 szt. laptopów.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.roman@um.warszawa.pl do dnia 8 marca 2021 r.

Szczegóły zaproszenia oraz formularz ofertowy dostępne w załącznikach poniżej.

Załączniki: