null

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 01.02.2022 - 30.06.2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/14/2021

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: afb279a8-c5b6-4a36-93ab-273aedffd1ae

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.” Zamówienie realizowane jest z podziałem na dzielnice w 8 częściach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 132-139 w związku z art. 359 pkt 1 oraz na podstawie art. 360 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2021 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.12.2021 r. o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
24.11.2021 17:57
Termin składania ofert
06.12.2021 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: