null

Program dożywiania, w tym program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program jest współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Umowa obejmuje moduł 1 i 2.

Wartość dofinansowania Wojewody Mazowieckiego w 2022 roku – 7 181 659 zł (60%)

Wartość dofinansowania Wojewody Mazowieckiego w 2023 roku – 7 540 940 zł (60%)

Udział środków własnych m.st. Warszawy – min. 40%

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” realizuje moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”. W ramach modułu Centrum koordynuje usługę przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dorosłym osobom, które nie są w stanie samodzielnie go przygotować. Posiłki na terenie Warszawy dostarcza 8 firm. Posiłki przygotowywane są na podstawie jadłospisu obowiązującego we wszystkich dzielnicach. Podstawą jadłospisu są świeże, lekkostrawne produkty, a posiłki dostarczane są do mieszkańców w ekologicznych opakowaniach, ciepłe i o stałych porach.

Kto może skorzystać z Programu?

Z usługi mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki zapisane w ustawie o pomocy społecznej i spełniają określone kryterium dochodowe. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się z dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, ośrodek wyda decyzję administracyjną o przyznaniu posiłku i ewentualnie – odpłatności.

Czy mogę uzyskać wsparcie w formie dożywiania, jeśli nie obejmuje mnie Program?

Jeśli nie spełniasz kryteriów do skorzytania z Programu, ale jesteś osobą niesamodzielną, która wymaga wsparcia w postaci dostarczenia gorącego posiłku – także skontaktuj się z dzielnicym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

Flaga i godło RP

Załączniki: