null

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków - Wesoła - CUS/ZP/8/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/8/2021 „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Wesoła”

„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Wesoła

Numer postępowania: CUS/ZP/8/2021
Identyfikator postępowania na Platformie https://miniportal.uzp.gov.pl: c586422a-482b-413e-863d-bcb0ed4c1f32

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”:
/CUSWarszawa/SkrytkaESP

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 359 pkt 1–360 w zw. z art. 213–217 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.), wobec zaistnienia przesłanki zamówienia z wolnej ręki określonej w art. 214 ust. 1 pkt 6 Pzp – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Załączniki: