null

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program jest współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Umowa obejmuje moduł 1 i 2.

Wartość dofinansowania Wojewody Mazowieckiego – 7 181 659 zł (60%)
Udział środków własnych m.st. Warszawy - 4 787 772,67 (40%)
Całkowita wartość zadania – 11 969 431,67 zł  (100%)

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” realizuje moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”. W ramach modułu Centrum koordynuje usługę przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dorosłym osobom, które nie są w stanie samodzielnie go przygotować. Posiłki na terenie Warszawy dostarcza 8 firm. Posiłki przygotowywane są na podstawie jadłospisu obowiązującego we wszystkich dzielnicach. Podstawą jadłospisu są świeże, lekkostrawne produkty, a posiłki dostarczane są do mieszkańców w ekologicznych opakowaniach, ciepłe i o stałych porach.

Kto może skorzystać z Programu?

Z usługi mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki zapisane w ustawie o pomocy społecznej i spełniają określone kryterium dochodowe. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się z dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, ośrodek wyda decyzję administracyjną o przyznaniu posiłku i ewentualnie – odpłatności.

 

Flaga i godło RP