null

Opiekun mieszkania wspomaganego (nr 2)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna mieszkania wspomaganego oraz pracownika socjalnego w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia zawarte są w zapytaniu ofertowym. 

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Małgorzata Buczkowska do dnia 23.12.2021.  

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania (zgodnie z ust. 7 pkt 6 Zapytania ofertowego Inne istotne warunki zamówienia). 

Status
Aktualne
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
16.12.2021 15:50
Termin składania ofert
23.12.2021 23:59

Załączniki: