null

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu pn. Opiekuńcza Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer postępowania: CUS/ZP/6/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: be5d8ab0-e679-4909-a589-4c91ad5ccf75

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 08.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 lipca 2022 r.o godz. 08:30

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 lipca 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
08.07.2022 16:54
Termin składania ofert
18.07.2022 08:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: