null

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu pn. Opiekuńcza Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Numer postępowania: CUS/ZP/10/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: c3a7dfbc-e17e-4ba0-aad0-a54aa9d6d8a3

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 września 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
12.09.2022 10:08
Termin składania ofert
20.09.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: