null

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu pn. Opiekuńcza Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotypy projektu unijnego EFS, RP, Mazowsze
 

 

 

Numer postępowania: CUS/ZP/7/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 65a3a0bd-8104-4eca-a829-f50ab03eda8b

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2022 r.o godz. 10:30

Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 sierpnia 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
01.08.2022 17:04
Termin składania ofert
11.08.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: