null

Przygotowanie publikacji „Dostępna Warszawa – dobre praktyki zapewniania dostępności architektonicznej obiektów"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie wersji elektronicznej publikacji pod roboczą nazwą: „Dostępna Warszawa – dobre praktyki zapewniania dostępności architektonicznej obiektów"

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 80%, zaangażowanie osób z niepełnosprawnością 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia oferentowi: Akademia Słońca

Załączniki: