null

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aby zapewniać wysokiej jakości usługi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej przygotowaliśmy „Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy”.

Dokument zawiera m.in.: wytyczne zapewniania usługi tłumacza online, stosowania pętli indukcyjnych, a także przygotowywania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Wytyczne zawierają również część poświęconą obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. W dokumencie znajdziesz opis wymagań prawnych, rekomendacje oraz dobre praktyki. Wytyczne są przygotowane dla Urzędu m.st. Warszawy, ale zostały napisane tak, by mogły z nich korzystać inne podmioty.

Wytyczne powstały na podstawie zarządzenia nr 1179/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 roku w sprawie podziału zadań i odpowiedzialności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Link do wytycznych poniżej.

Załączniki: