null

Dzielny Głębinek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.12.2023 12:00 - 06.12.2023 13:30
Teatr Muzyczny Roma, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
Napis "Dzielny Głębinek" na tle grafiki pokazującej dno morskie
Zapraszamy na przedstawienie

To bardzo ważne, aby wszystkie dzieci na świecie wiedziały, że mają swoje prawa, znały je, rozumiały i świadomie z nich korzystały. Za ich respektowanie, a także przybliżanie i tłumaczenie najmłodszym, odpowiadają rodzice, opiekunowie i inni dorośli. Bajka „Dzielny Głębinek” ma wzbudzić w młodym widzu odwagę do spełniania marzeń, osiągania wyznaczonych celów – często mimo zewnętrznej presji i nietolerancji. Każde bowiem dziecko na świecie ma prawa – do szacunku, odpoczynku czy własnego rozwoju.

Od 2 do 6 grudnia, w ramach Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka, na Novej Scenie Teatru Muzycznego ROMA odbędą się spektakle bajki muzycznej dla dzieci „Dzielny Głębinek”. W tych dniach na ekranach w Teatrze Muzycznym ROMA będą emitowane filmy edukacyjne, przygotowane we współpracy z UNICEF Polska, poświęcone wybranym prawom dziecka:

  • prawo do informacji: przekazywane dzieciom informacje powinny być dostosowane do ich wieku i możliwości poznawczych; odpowiedzialność za to spoczywa m.in. na przedstawicielach instytucji publicznych, mediach, nauczycielach;
  • prawo do odpoczynku: dzieci mają prawo do odpoczynku i czasu wolnego, który nie jest organizowany przez dorosłych.

Dodatkowo widzowie otrzymają książeczki o prawach dziecka przygotowane przez UNICEF Polska.

– Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Możliwość rozwoju i nauki, odpoczynek, czas wolny, bezpieczeństwo, czyste powietrze i zdrowe jedzenie, swoboda wyrażania siebie i własne zdanie, dostęp do wiedzy i informacji – za zapewnienie takich warunków, za przestrzeganie tych praw odpowiadamy my, dorośli. I naszym obowiązkiem jest uczenie tego dzieci – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – Choć to wydaje się absolutnie oczywiste, często nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, której doświadczają miliony dzieci na świecie: cierpiące z powodu konfliktów zbrojnych, ubóstwa i głodu czy doświadczające konsekwencji zmian klimatu – wskazuje.

– Misją Teatru Muzycznego ROMA jest nie tylko edukacja teatralna, ale także edukacja poprzez samą kulturę – mówi Wojciech Kępczyński, dyrektor Teatru Muzycznego ROMA. – Instytucje publiczne, takie jak szkoły, teatry czy domy kultury, są odpowiedzialne za kształtowanie w młodym człowieku poczucia własnej wartości, odwagi i samodzielności. Znaczną część naszej widowni stanowią dzieci, młodzież, rodzice, grupy szkolne i nauczyciele, dlatego z przyjemnością podjęliśmy współpracę z UNICEF Polska, aby wspólnie promować ideę praw dziecka i zwiększać świadomość prawną każdego człowieka już od najmłodszych lat – dodaje.

Więcej o projekcie Teatru Muzycznego ROMA we współpracy z UNICEF Polska na stronie.

Więcej informacji o spektaklu na stronie.