null

Equal chances – equal work (Równe szanse – równa praca)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu jest wyrównywanie szans w procesie rekrutacji i tworzenie lepszych warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy, a także wyposażenie pracowników Urzędu w kompetencje współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i umiejętności zarządzania zespołami różnorodnymi. W dłuższym okresie czasu może przełożyć się to na wzrost i utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta.

Urząd Miasta jest jednym z największych pracodawców w Warszawie, dlatego staramy się, aby był miejscem dostępnym i atrakcyjnym dla wszystkich. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami chętniej aplikowały do Urzędu, znalazły przyjazne miejsce pracy i pozostały na dłużej.

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwie konferencje:

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie.

1. Pigułka wiedzy o projekcie

Opowiadamy o projekcie, jak pracownicy oceniają Urząd m.st. Warszawy jako pracodawcę, a także o tym, co robimy, aby Urząd stał się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Podpowiadamy w jaki sposób zwracać się i komunikować z osobami z niepełnosprawnościami w miejscu pracy i różnych sytuacjach życiowych.

 

3. Projektowanie uniwersalne

Przedstawiamy podstawowe zasady projektowania uniwersalnego i przykłady ich zastosowania w architekturze. Zachęcamy, by projektowanie uniwersalne wykorzystywać przy tworzeniu środowiska pracy, w planowaniu procesu rekrutacji nowych pracowników lub przygotowywaniu komunikatów.

 

4. Zalety różnorodnych zespołów

Pigułka wiedzy przeznaczona jest dla osób, które wpływają na tworzenie godnych i równych warunków pracy dla wszystkich.

 

5. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnościami

Pigułka wiedzy jest przeznaczona dla osób zajmujących się rekrutacją w organizacji, także w sytuacjach, gdy kandydatami są osoby niepełnosprawnościami.

 

6. Zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnościami

Pigułka wiedzy jest przeznaczona dla dyrektorów, kierowników, liderów grup, którzy zarządzają zespołami różnorodnymi.

 

Więcej o projekcie

W projekcie zaplanowano wypracowanie rekomendacji dotyczących stosowania procedur i rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans i optymalizacji warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań w zakresie monitoringu procesu rekrutacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, przygotowania pracowników wydziałów kadrowych, personelu zarządzającego i współpracowników do pracy w różnorodnym środowisku, dostosowania miejsc pracy.

W projekcie zaplanowano następujące efekty:

  • Zwiększenie świadomości w zakresie możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z wykonywaniem pracy.
  • Optymalizacja warunków pracy osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym opracowanie modelu diagnozowania potrzeb oraz katalogu rozwiązań.
  • Uwzględnienie w dialogu społecznym oraz trójstronnym kwestii wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. 

Bezpośrednią grupą docelową projektu są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, którzy uczestniczyli w procesie diagnozy stanu wyjściowego i testowaniu wypracowanych rozwiązań (szkolenia on-line i e-learning).

Grupy pośrednie to pracownicy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, inne samorządy oraz przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Lider: miasto stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń

Partner projektu: Fundacja Aktywizacja

Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.10.2022

Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 367.272 EURO

Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 17.885 EURO

Poziom dofinansowania: 329.000 EURO (90%)

Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021

Projekt "Equal chances – equal work" jest współfinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue – Decent Work".

Więcej o programie na www.eeagrants.orgdata.eeagrants.org

Logo projektu Equal chances - equal work, Norway grants, Innovation Norway, Zakochaj się w Warszawie, Fundacji Aktywizacja. Projekt jest współfinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue - Decent Work"