null

Equal chances – equal work (Równe szanse – równa praca)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji, tworzenie lepszych warunków pracy w Urzędzie m.st. Warszawy dla osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie pracowników Urzędu w kompetencje współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz pozwalających na zarządzanie zespołami różnorodnymi, co w dłuższym okresie czasu może przełożyć się na wzrost i utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych miasta.

Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021

Lider: miasto stołeczne Warszawa

Pozostali partnerzy: Fundacja Aktywizacja

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń

Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 367.272 EURO

Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 17.885 EURO

Poziom dofinansowania z funduszy norweskich: 329.000 EURO (90%)

Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022

Cel i zakres projektu:

Celem projektu pn. Equal chances – equal work (Równe szanse – równa praca) jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji, tworzenie lepszych warunków pracy w Urzędzie m.st. Warszawy dla osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie pracowników Urzędu w kompetencje współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz pozwalających na zarządzanie zespołami różnorodnymi, co w dłuższym okresie czasu może przełożyć się na wzrost i utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach.

W ramach projektu zaplanowano wypracowanie rekomendacji dotyczących stosowania procedur i rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans i optymalizacji warunków pracy i realizacji świadczeń pracowniczych wobec osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań w zakresie monitoringu procesu rekrutacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zarządzania zespołem różnorodnym, przygotowania działów HR, kadry kierowniczej i współpracowników do pracy w różnorodnym środowisku, dostosowania miejsc pracy, uwzględniania w procesie rekrutacyjnym potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizację projektu zaplanowano na 24 miesiące, planowane efekty:

  1. Zwiększenie świadomości w zakresie możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z wykonywaniem pracy.
  2. Optymalizacja warunków pracy osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym opracowanie modelu diagnozowania potrzeb oraz katalogu rozwiązań.
  3. Uwzględnienie w dialogu społecznym oraz trójstronnym kwestii wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. 

Bezpośrednią grupą docelową projektu są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, którzy uczestniczyć będą w procesie diagnozy stanu wyjściowego oraz będą podmiotem testowania wypracowanych rozwiązań (szkoleń).

Grupy pośrednie to pracownicy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz przedsiębiorcy, pracodawcy, do których skierowana będzie kampania informacyjna promująca wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Projekt "Equal chances – equal work" jest współfinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue – Decent Work". Więcej o programie na www.eeagrants.orgdata.eeagrants.org

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z konferencji „Equal chances – equal work” - dobre praktyki w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w administracji, która odbyła się on-line w dniach 23-24 czerwca 2021 r.

Nagrania z konferencji "Equal chances - equal work"

Logo Funduszy Norweskich, projektu Equal chances - equal work, Fundacji aktywizacja, Zakochaj się w Warszawie, Innovation Norway. Projekt Equal chances - equal work jest wspófinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue - Decent Work"