null

Ewaluacja modelu edukacji cyfrowej dla seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje Ośrodkowi Ewaluacji.

Na ogłoszone w dniu 11 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior” w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: