null

Ewaluacja Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 - wynik zapytania ofertowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na wykonanie Ewaluacji Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 oraz konsultacji z realizatorami Programu w zakresie wyników badań ewaluacyjnych i opracowaniu projektu Programu na lata 2022-2024.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: RESEARCH EYE SP. z o. o., ul. Smolna 9 lok. 48, 00 – 375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: