null

Świadczenie usług opiekuńczych od 01.02.2022 r. do 30.06.2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/13/2021

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 933c1d77-5232-480a-9839-0418ac6367e3

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.” Zamówienie realizowane jest z podziałem na dzielnice w 8 częściach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 132-139 w związku z art. 359 pkt 1 oraz na podstawie art. 360 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2021 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.12.2021 r. o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
17.11.2021 13:00
Termin składania ofert
01.12.2021 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: