null

Informacja o rozstrzygnięciu_Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych dla seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 

1. Edyta Chomaniuk; data wpływu oferty: 02.07.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

2. Karolina Burns ;  data wpływu oferty: 03.07.2018r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)  

 

  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

 

  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

 

oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów w dniu 06.07.2018r. Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Karolinie Burns. Złożona oferta w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

      

Załączniki: