null

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami podczas wyborów parlamentarnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do parlamentu w 2019 r. Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: