null

Informacja o wyborze oferty dotycząca przeprowadzenia konsultacji i przygotowania PFU

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie procesu konsultacji dotyczących funkcjonalności domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości wraz z projektem koncepcyjnym obiektów i kosztorysami branżowymi

 

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Konsorcjum firm: Centrum Doradztwa Strategicznego  s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch,

 P.A. NOVA S.A.,  Eliza Biała, Agnieszka Baryła

Załączniki: