null

Dostarczenie sprzętu komputerowego w E-opiece - do gmin partnerskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Numer postępowania: CUS/ZP/8/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 46c8b7eb-4d6b-462b-b669-109210937791

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Dostarczenie sprzętu komputerowego typu laptop z akcesoriami, oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz licencjami na te oprogramowania oraz z usługami serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową ochroną – do gmin partnerskich. 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 – 139  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 października 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Przetarg nieograniczony
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
06.09.2022 16:55
Termin składania ofert
07.10.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: