null

Maluch+ 2021 – Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy 22A rozpoczął rekrutację

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa z Programu MALUCH+ 2021 przybyły kolejne miejsca opieki nad najmłodszymi warszawiakami w dzielnicy Ursus.

Zadanie „Utworzenie miejsc opieki w żłobku” polegało na budowie żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a.

W ramach inwestycji wybudowaliśmy jednokondygnacyjny budynek żłobka w konstrukcji modułowej drewnianej. Zgodnie z zawartą umową utworzyliśmy 175 miejsc. Prace obejmowały również zakup i montaż wyposażenia w budynku oraz na placu zabaw.

Od 17 listopada rekrutujemy na nowo powstałe miejsca w Żłobku.

Wartość dofinansowania 3 608 416,00 zł, całkowita wartość zadania 8 772 920,42 zł.

 

Aktualizacja z dnia 27 grudnia 2022 r.

Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy 22a – nowa inwestycja zapewniła 175 miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Wartość dofinansowania 3 607 916,00 zł, całkowita wartość zadania 9 014 301,52 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz galerię (6 zdjęć)