null

Maluch+ – dotacja na budowę miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w latach 2017-2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki dofinansowaniu z Programu MALUCH+ 2017-2020 na zadanie „Utworzenie miejsc opieki w żłobku” przybyło 408 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi warszawiakami w dzielnicach Mokotów i Ursynów. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej wysokości 9 032 400 zł.

W ramach zadania oddaliśmy do użytkowania miejsca w żłobkach:

  • Żłobek nr 65 przy ul. Spartańskiej 2 – inwestycja polegała na utworzeniu 150 nowych miejsc w dzielnicy Mokotów. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 3 000 000 zł a całkowita wartość zadania to 4 103 246,84 zł. Dofinansowanie pochodziło z programu Maluch+ 2018.
  • Żłobek nr 69 przy ul. Stanisława Kazury 9 – dzięki otrzymanemu dofinasowaniu w wysokości 3 300 000 zł z budżetu państwa w roku 2019, oddaliśmy w lutym 2020 r. do użytkowania 150 miejsc w dzielnicy Ursynów. Faktycznie utworzonych miejsc opieki w tym żłobku jest 180. Całkowita wartość zadania wynosiła 8 924 561,09 zł. Dofinansowanie pochodziło z programu Maluch+ 2019.
  • Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 –z programu Maluch + 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc w dzielnicy Ursynów w wysokości 2 700 000. Dzięki pozyskanym środkom Żłobek nr 3 został wyremontowany i powiększony o kolejne 108 miejsc. Nowe miejsca oddaliśmy do użytkowania 30 września 2020 r. Całkowita wartość zadania wynosiła 3 375 002,00 zł.