null

Ruszył nabór wniosków do konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" - edycja 2022-2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo konkursu z napisem Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024

Ruszył nabór wniosków do 8 edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Finalistom konkursu zostaną przyznane certyfikaty wyróżniające ich działalność na lata 2022-2024.

Organizatorami konkursu jest Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.

Idea konkursu

W konkursie wyróżniane są instytucje, firmy i organizacje, wydarzenia cykliczne i osoby, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy. Certyfikaty przyznawane są w 7 kategoriach:

 • administracja publiczna, 

 • kultura,

 • edukacja i oświata, 

 • zdrowie i pomoc społeczna, 

 • sport i rekreacja,

 • gastronomia, 

 • punkty usługowo-handlowe.

W ramach konkursu mogą być przyznawane także jednorazowe, indywidualne wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz warszawskich seniorów.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu (Załącznik nr 1) i dostarczyć go do Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wniosek musi zostać dostarczany jedną z wybranych ścieżek:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,

 • jako skan wniosku w formie cyfrowej przesłany na adres: senioralna@um.warszawa.pl

Terminy konkursu

 • do 30.09.2022 – nabór wniosków (decyduje data wpływu);

 • do 15.10.2022 – ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz ich przekazanie do dzielnicowych rad seniorów;

 • do 30.11.2022 - rozpatrzenie wniosków przez dzielnicowe rady seniorów;

 • pierwszy kwartał 2023 roku - decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów.

Zapraszamy do składania wniosków.

Załączniki: