null

Start konkursu „Miejsce przyjazne seniorom” – edycja 2023-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszamy z naborem wniosków do 9. edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Zapraszamy do zgłaszania miejsc, które są przyjazne seniorom oraz posiadają ofertę adresowaną do osób starszych.

Organizatorami konkursu jest Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.

Idea konkursu

W konkursie wyróżniane są instytucje, firmy i organizacje, wydarzenia cykliczne i osoby, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy.

Certyfikaty przyznawane są w 7 kategoriach:

 • administracja publiczna, 
 • kultura,
 • edukacja i oświata, 
 • zdrowie i pomoc społeczna, 
 • sport i rekreacja,
 • gastronomia, 
 • punkty usługowo-handlowe.

W ramach konkursu mogą być przyznawane także jednorazowe, indywidualne wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz warszawskich seniorów.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu (Załącznik nr 1) i dostarczyć go do Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wniosek musi zostać dostarczany jedną z wybranych ścieżek:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,
 • jako skan wniosku w formie cyfrowej przesłany na adres: senioralna@um.warszawa.pl

Terminy konkursu

 • do 30.09.2023 – nabór wniosków (decyduje data wpływu);
 • do 15.10.2023 – ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz ich przekazanie do dzielnicowych rad seniorów;
 • do 30.11.2023 - rozpatrzenie wniosków przez dzielnicowe rady seniorów;
 • pierwszy kwartał 2024 roku - decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów;
 • do końca kwietnia 2024 roku – uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów oraz indywidualnych wyróżnień podczas Gali Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom.

Zapraszamy do składania wniosków.

Załączniki: